чагылдыру


чагылдыру
перех.
1) отража́ть/отрази́ть (свет) || отраже́ние

суда ай нурларын чагылдыру — отража́ть в воде́ лу́нные лучи́

2) ослепля́ть/ослепи́ть глаза́ (о солнце, блестящих предметах) || ослепле́ние
3) отража́ть/отрази́ть, изобража́ть/изобрази́ть (в картине, скульптуре, романе) || отраже́ние, изображе́ние
4) перен. выража́ть/вы́разить, отража́ть/отрази́ть (духовное состояние, переживания, думы, желания) || выраже́ние, отраже́ние

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "чагылдыру" в других словарях:

 • чагылдыру — Кемнең яки нәр. б. сүрәтен үзенең өслегендә күрсәтү (гадәттә ялтырап торган шома өслек тур.) 2. Әйбернең берәр, билгесен, үзлеген гәүдәләндерү, күрсәтү, белдерү. күч. Нин. б. рухи хәлне, эчке сыйфатны, фикерне белдерү, күрсәтү 3. Сәнгатьле… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җанландыру — 1. Тын яткан урынга җанлылык кертү, шаулап торган урынга әйләндерү; тормыш, күңеллелек бирү; җанлы итеп күрсәтү 2. Дәртләндерү, дәрт, илһам бирү 3. Нин. б. эшне көчәйтеп, үстереп җибәрү 4. Узган булганны яңадан күз алдына китерү; фактлар белән… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чагылма — Чагылыш – и. 1. Ялтырап торган шома өслектә яктылык нурлары сыну аркасында барлыкка килгән сүрәт, шәүлә. күч. Берәр нәрсәнең, күренешнең уйдагы, хыялдагы сүрәте, образы 2. Чынбарлыкның сәнгатьле образларда тасвирланышы, сәнгать чаралары белән… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • аңлату — 1. Аңлатма бирү, төшендерү, аңлаешлы итү. Нәр. б. сәбәбен, закончалыгын ачып бирү 2. Ишарә итү, белдерү. Сүз, тамга, билге һ. б. ш. тур. : нин. б. мәгънә белдерү, чагылдыру …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җырлау — 1. Тавыш ярылары ярдәмендә музыкаль авазлар, моң чыгару, музыкаль әсәр, җыр башкару 2. күч. Чынбарлыктагы аерым хәлләрне җырда чагылдыру, шигырьгә салу, сүрәтләп бирү 3. күч. Сайрау (кошлар тур.). Кайбер кош һәм бөҗәкләрнең туктаусыз кычкыруы,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • калып — (КАЛЫПЛАУ) (КАЛЫПЛАНУ) – 1. Аяк киеме теккәндә, эшләпә кебек әйберләргә билгеле рәвеш бирү өчен, металл коюда, кирпеч сугуда кулл. тор. форма 2. Матур әдәбияттә чынбарлыкны чагылдыру чаралары һәм алымнары җыелмасы; форма 4. күч. Әзер үрнәк, штамп …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • кинематография — (КИНЕМАТОГРАФИК) – 1. Махсус аппарат ярдәмендә төшереп алынган сүрәтләрне экранда яңадан күрсәтү аша җанлы чынбарлыкны чагылдыру сәнгате; кино сәнгате 2. Культурада һәм халык хуҗалыгының кинофильмнар чыгару һәм тамашачыларга күрсәтү белән… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • поэзия — ШИГЪРИЯТ – 1. Фикерне сүзләр ярдәмендә образлы чагылдыру сәнгате (башлыча шигъри) сүз сәнгате 2. Шигырьләр, тезмә сөйләм (әдәбиятнең бер төре). Берәр халыкның, чорның, иҗтимагый төркемнең һ. б. ш. шигъри, тезмә әсәрләр җыелмасы 3. күч. Хисләргә,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • сөйләү — (СӨЙЛӘТҮ) – 1. Телдән файдалану; фикереңне тел белән әйтеп бирә алу. Берәр турыда сүз алып бару, хәбәр итү, әйтеп бирү. Җыелышта һ. б. ш. урында чыгыш ясау нотык сөйләү. Яттан уку. Берәр башка телне белү русча сөйли белү 2. күч. Чагылдыру, аңлату …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • туплану — (ТУПЛАНЫШ) – 1. Бер урынга җыелу. төзелү, җыелу (төркем, коллектив тур.) ; төркем булып оешу. Бер урынга урнашу 2. Аз азлап, әкренләп җыелу (тәҗрибә, белем, фикер һ. б. тур.). теге яки бу микъдарда җыелу 3. күч. Теге яки бу сыйфатны һ. б. ш.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • форма — 1. Тышкы күренеш, кыяфәт, рәвеш 2. Нәр. б. билгеле бер эчтәлек белән тыгыз бәйләнгән төзелеше, рәвеше, структурасы оештыру формасы. Нәр. б. аерым төре яки стадиясе гриппның җиңел формасы 3. филос. Яшәеш ысулы, эчтәлекнең эчке төзелеше,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге